Säkerhetstips för slangbellskytte

  1. Vi rekommenderar alla våra kunder att använda skyddsglasögon när ni skjuter slangbella. Detta för att skydda om spännbandet skulle gå av på slangbellan eller om en rikoschett skulle träffa dig.
  2. Det är mycket viktigt att ha nya spännband samt hela tiden kolla så det inte finns sprickor på spännbanden. Köp direkt nya spännband när dina blivit gamla.
  3. Tänk på att skjuta så ingen bakom måltavlan kan bli träffad. Det perfekta är att ha en jordvall bakom måltavlan eller höbalar.
  4. Låt inte barn skjuta slangbella ensamma utan det skall göras i vuxens sällskap.